Psikiyatri Kitapları

Sosyal fobi ve psikoloji üzerine makaleler..(Lütfen yazının kaynağını belirtiniz)
werther
Mesajlar: 280
Kayıt: 07 Tem 2006, 18:58

Psikiyatri Kitapları

Mesajgönderen werther » 18 Tem 2006, 18:36

Fobik Bozukluklar
Doç. Dr. Mehmet Z. Sungur
http://www.cty.com.tr/pdf/6/1/5.pdf

Sosyal Fobi
Doç. Dr. Nesrin Dilbaz
http://www.cty.com.tr/pdf/6/1/18.pdf

Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Tanı, Epidemiyoloji, EtiyolojiKlinik ve Ayırıcı Tanı
Doç. Dr. Nesrin Dilbaz
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/Ek10/3.pdf

Depresyonun farkına varmak ve hastalıklarla baş etmek
http://www.depress-online.de/x/img/cont ... _tuerk.pdf

Anksiyeteyi Anlamak
http://www.mind.org.uk/NR/rdonlyres/569 ... URKISH.pdf

Akılcı Duygusal Terapi
http://www.sanalpsikolog.com/AkilciDuygusalTerapi.doc

Anksiyete Bozuklukları
http://www.med.gazi.edu.tr/akademik/psi ... siyete.DOC

Anksiyete
http://www.almanhastanesi.com.tr/psikiyatri.htm

http://www.armpsikiyatri.com/bunalti.asp

http://www.hatunca.net/content/view/1159/109/

http://www.celikkol.org/anks.htm

http://www.geocities.com/psikolojiarsiv ... klari.html

Sosyal Fobinin Diğer Psikiyatrik Hastalıklarla Birlikteliği
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/170.pdf

Sosyal Fobi Ve Çekingen Kişilik Bozukluğu Arasındaki Tanısal Güçlükler
Yrd. Doç. Dr. Levent Sevinçok
http://www.cty.com.tr/pdf/6/4/3.pdf

Çekingen Kişilik Bozukluğunun Klinik Özellikleri ve Tedavisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/1/22.pdf

Duygudurum Bozuklukları ile Huy, Karakter ve Kişilik İlişkisi
http://www.turkpsikiyatri.com/C16S4/duy ... uklari.pdf

Rehberlik
http://www.inonu.edu.tr/kongre/pdr2003/ozet.pdf

Sosyal Fobi
http://www.cty.com.tr/pdf/6/1/18.pdf

Sosyal Fobinin Psikolojik Kuramı
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/247.pdf


Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç tedavisine yanıtın öngörücüleri
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/deri ... 2006/5.pdf

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Alt tipleri
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/deri ... 2005/5.pdf

Küçük kızının pantolonuna asma kilit takan anne: Bir şizofreni olgusu
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/deri ... 06/121.pdf

Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniği hastalarında psikiyatrik tanı ve tedavi: Bir yıllık geriye dönük araştırma
S Tümkaya, O Özdel, T Değirmenci, NK Oğuzhanoğlu
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/deri ... 005/36.pdf

Obsesif-kompulsif bozuklukta sosyodemografik özellikler ve fenomenoloji
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/deri ... 05/133.pdf

Psikiyatrik bozukluklarda bellek sorunları
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/deri ... 05/188.pdf
Ergenlerde Sosyal Fobi İle Depresyon, Öz Kavram, Sigara Alışkanlığı Arasındaki İlişki
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_4_3.pdf

Sosyal Fobinin Tedavisinde Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (RIMA)
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/Ek5/17.pdf

Yaygın sosyal fobi hastalarında çekingen kişilik bozukluğu ve psikopatolojiye etkileri
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/163.pdf

Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar ve Sosyal Fobi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/Ek10/27.pdf

Serotonin ve şiddet
N Kocabaşoğlu
http://www.yenisymposium.net/fulltext/2000(2)/ys2000_38_2_5.pdf

PSİKİYATRİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
http://www.ctf.istanbul.edu.tr/stek/pdfs/11/1111ee.pdf

Erkeklerde antidepresan ilaç kullanımının orgazm ve ejakülasyona olan etkileri
N Uluocak, F Erdemir, BE Cumurcu, FÇ Çelikel, BS Parlaktaş
Gaziosmanpaşa Ü. Tıp Fakültesi, Tokat
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/16_2_5.pdf


Anksiyete Belirtilerinin Eşlik Ettiği Majör Depresif Bozukluğun Tanı ve Sağaltımındaki Güçlükler
C Akkaya
Uludağ Ü Tıp Fak., Psikiyatri AD., Bursa
http://www.turkpsikiyatri.com/C17S2/ank ... erinin.pdf

Depresyon Etiyolojisinde Serotonin ve Noradrenalin
C Akkaya
Uludag Üniversitesi Tıp Fakültes Psikiyatri Anabilim Dalı
http://www.yenisymposium.net/fulltext/2005(3)/ys2005_43_3_1.pdf

Travma Sonrası Stres Bozukluğu
F Özgen, H Aydın
GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/34.pdf

Anksiyete ve depresyon
http://www.yenisymposium.net/fulltext/2004(4)/ys2004_42_4_5.pdf

SSRI
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/102.pdf
http://www.cgrsder.org.tr/123_Ozetler.pdf

Sık Rastlanan Ciddi İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
http://www.ctf.edu.tr/farma/tfd/tfd2005_023_gok.pdf


Kadın ve Erkek Beyninin Farklılıkları
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_3_7.pdf

CİNSİYET VE BEYİN FONKSİYONLARI
Kadın ve Erkek Beynindeki Yapısal Farklılıklar
Kadın ve Erkek Beyninde Serotonin Metabolizması
http://www.bulsak.com/cinsel/cinsiyetvebeyin.php

ANTİDEPRESAN PSİKOFARMAKOLOJİSİNE CİNSİYETİN ETKİSİ
http://www.psikiyatri.net/cat/index.php ... 86&refer=0


Sosyal Fobinin Diğer Psikiyatrik Hastalıklarla Birlikteliği
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/170.pdf

Dirençli Depresyonların Tedavisi
Nevzat Yüksel
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/1/115.pdf

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalışmaları
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/1/89.pdf

Duygusal Zeka
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/12.pdf

Şizofreni Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/160.pdf

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Lipid Metabolizmasındaki Değişiklikler
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/21.pdf

Psikiyatri ve Sosyal Bilimlerin İlişkisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/230.pdf

Soyal Fobinin Psikolojik Kuramı
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/247.pdf

Kronik Yorgunluk Sendromu
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/261.pdf

Travma Sonrası Stres Bozukluğu
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/34.pdf

Eş Tanılı Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Majör Depresyonun Lipid Metabolizması Üzerindeki Etkileri
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/89.pdf

Psikiyatri Eğitimi Ve Etik
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/95.pdf

Genel Tıpta Antidepresan Kullanımı
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/Ek4/9.pdf

Şizofreni ve Sigara
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/126.pdf

Yaygın Sosyal Fobi Hastalarında Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Psikopatolojiye Etkileri
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/163.pdf

Sitalopram
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/197.pdf

Gebelikte Sigara İçiminin Çocuk Sağlığına Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Müge TOYRAN
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/7/4/17.pdf

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/7/3/05.pdf


Sosyal Fobi Hastalarında Aleksitimi, Umutsuzluk ve Depresyon
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/235.pdf

Antidepresanlarla Tedavi Sırasında Ortaya Çıkan Etki Kaybı
Nedenler ve Tanısal Sorunlar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/255.pdf

Şizofreni Ve Cinsiyet
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/27.pdf

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Biyolojisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/46.pdf

Travma Sonrası Sters Bozukluğunda İlaç Tedavisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/Ek2/21.pdf

Depremde Fiziksel Zarar Gören Kişlerde Psikiyatrik Yardım Amaçlı Çalışmalar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/Ek2/12.pdf

Cerrahide Anksiyete
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/182.pdf

Psikiyatrik Hastalıkların İlaçlarla Tedavisinde Farmakogenetiğin Önemi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/249.pdf

Antidepresan Güçlendirme Tedavileri
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/261.pdf

Ergenlikte Yalnızlık, baş etme Yöntemleri ve Yalnızlığın İntihar Davranışı ve İlişkisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/5.pdf

Sosyal Fobinin Tedavisinde Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (RIMA)
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/Ek5/17.pdf

Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (RIMA) Farmakolojisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/Ek5/5.pdf

İntiharın Nörobiyolojisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/Ek6/5.pdf

Yeni Nesil Antidepresan İlaçlar ve Uyku Üzerine Etkileri
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/11_4_9.pdf

Antidepresan İlaçların Cinsel İşlev Üzerine Etkileri
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/10_2_6.pdf

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan İlaçlar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/7/Ek15/17.pdf

Tofranil
http://www.novartis.com.tr/pharma/files ... 0draje.pdf

Anafranil
http://www.novartis.com.tr/pharma/files ... 0draje.pdf

Citol
http://www.abdiibrahim.com.tr/urun_port ... l_20mg.pdf

Sigarayı Bırakma Tedavisinde Antidepresanların Kullanımı:
http://www.kinderaerzte-lippe.de/bupropionTR.pdf

Psikiyatrik Sorunlar
http://www.tsn.org.tr/egcalhek/psikiyatrik_sorunlar.pdf


Benzodiazepin
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_1_2.pdf

Panik Bozukluk : Psikiyatriye Ulaşma
http://tip.atauni.edu.tr/Tip_derg/AUTD/ ... %B13/1.pdf

Psikiyatri ve Fizik Tedavi Polikliniklerine Başvuran Hastaların Geleneksel Yardım Arama Davranışının Karşılaştırılması

http://www.dicle.edu.tr/fakulte/tip/der ... /2004(31-3)4.PsikiyatriveFizik.pdf

Majör Depresyona Eşlik Eden Anksiyete Belirtilerinin Venlafaksin XR' in Tedavi Sonuçlarına Etkisi

http://www.yenisymposium.net/fulltext/2004(4)/ys2004_42_4_8.pdf

İlaçlar
http://www.turkpsikiyatri.com/C12S2/psi ... arinda.pdf

Yoksulluğun İnsan Psikolojisine Olumsuz Etkileri
http://www.denizfeneri.org.tr/pdf/3inceleme.pdf

Psikolojik (Ruhsal Sorunlar)
http://www.lul.se/upload/1204/psykolog.pdf

Depresyonu Tanıyalım
http://www.arifverimli.com/bilimselyazi ... esyonu.php

Okul Fobisinin Nedenleri
http://www.arifverimli.com/bilimselyazi ... fobisi.php

Ne Kadar Paniksiniz?
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/nekadar.php

Kişilik Bozuklukları
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/kisilik.php

“2003-2004 VERİLERİNE GÖRE TÜRK KADININDA DEPRESYON GÖRÜLME ORANI ERKEKLERE GÖRE 3 KAT DAHA FAZLA!”
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/20032004.php

ANNELER- BABALAR ÖĞRETMENLER DİKKAT! OKUL FOBİSİ KONUSUNDA BİLİNÇLİ MİSİNİZ?
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/anneler.php

İNTİHAR
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/intihar.php

GENÇLERİN ÜNLÜLERİ TAKLİT ETMESİ, ŞÖHRET HEVESLERİ VE BUNLARIN KİŞİLİK GELİŞİMLERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ
http://www.arifverimli.com/bilimselyazi ... clerin.php

PANİK BOZUKLUK/PANİK ATAK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
http://www.arifverimli.com/bilimselyazi ... zukluk.php

REKLAMIN PSİKİYATRİK TEMELLERİNE BAKIŞ
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/reklam.php

ZİHİNSEL VE BEYİNSEL MUTLULUK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/zihinsel.php

Sosyal Fobisi Olan Çocukların Annelerinde Sosyal Fobi Yaygınlığı

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_2_2.pdf


Ergenlerde sosyal fobi ile depresyon, öz kavram, sigara alışkanlığı arasındaki ilişki

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_4_3.pdf


Benzodiazepinlere bağımlılık önlenebilir mi?

http://www.psikofarmakoloji.org/html/11_1_11/index.htm


Bir Grup Üniversiteli Gençte Çekingenlik,
Aleksitimi ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi

http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/7 ... e%3Apdf%22


Kronik Yorgunluk İmmün Disfonksiyon Sendromu Nedir ?

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/16_1_10.pdf


Psikiyatri ve Psikiyatridışı Hekimlerin Benzodiazepin Reçetesi

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_ ... e%3Apdf%22


Psikiyatri ve Psikiyatridışı Hekimlerin Benzodiazepin Reçetesi

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_ ... e%3Apdf%22


Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin tedavisi

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/13_1_8.pdf


Psikiyatrik Bozukluklarda Topiramat Kullanımı

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/14_1_6.pdf


B12 Vitamini Eksikliğine Bağlı Psikotik Bozukluk

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/16_2_6.pdf


Atipik Depresyon

http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/7 ... e%3Apdf%22
En son werther tarafından 28 Eki 2006, 20:29 tarihinde düzenlendi, toplamda 7 kere düzenlendi.

Psycho

Mesajgönderen Psycho » 18 Tem 2006, 20:04

Allah tuttuğunu altın etsin

Kullanıcı avatarı
yok
Admin
Mesajlar: 1469
Kayıt: 09 Mar 2005, 16:21

Mesajgönderen yok » 24 Tem 2006, 18:22

Cok tesekkürler :)

werther
Mesajlar: 280
Kayıt: 07 Tem 2006, 18:58

Mesajgönderen werther » 25 Tem 2006, 09:20

rica ederim :)

Gül75
Mesajlar: 83
Kayıt: 22 May 2006, 00:21

Mesajgönderen Gül75 » 19 Ağu 2006, 08:59

Çok teşekkürler werther

Kullanıcı avatarı
haotsum
Mesajlar: 112
Kayıt: 15 Ağu 2006, 19:54
İletişim:

Mesajgönderen haotsum » 19 Ağu 2006, 09:21

Çok iyi çalışma. Teşekkür ederim!

Kullanıcı avatarı
sunlight
Mesajlar: 452
Kayıt: 30 Haz 2006, 21:27

Harikasın.

Mesajgönderen sunlight » 08 Eyl 2006, 13:57

Bu linkleri hazırladığın ve derlediğin için sana çok şey borçluyuz.Bu yazılar hazine değerinde.Sana çoooooooooook teşekkürler.Çok yardımcı oldun.Sf yi yenmek isteyen herkes bu yazıları okumalı.
*Toplumun %10 unda SF görülüyormuş ama ben göremiyorum ve sadece birkaç talihsiz insandan biri olduğumdan korkuyorum.

Kullanıcı avatarı
POLICE
Mesajlar: 519
Kayıt: 19 Haz 2007, 11:50
Konum: From Raccoon City

Mesajgönderen POLICE » 07 Tem 2007, 15:45

herkes sana minnettar:D
I'm a Cop!! I'm a Police

morlavanta

Mesajgönderen morlavanta » 29 Oca 2009, 13:35

bunları okusam profesör olurdum, hem bunları bizim bilmemize gerekyokki...Tedaviyi gerçekleştirecek doktorun bilmesi yeterli.

denizci1429
Mesajlar: 66
Kayıt: 31 Ara 2009, 19:39

Re: Psikiyatri Kitapları

Mesajgönderen denizci1429 » 29 Mar 2010, 18:16

linkler çalışmıyor !!!!!

Kullanıcı avatarı
mahsunkul
Mesajlar: 6009
Kayıt: 22 Nis 2008, 21:04
Konum: _İStAnBuL_
İletişim:

Re: Psikiyatri Kitapları

Mesajgönderen mahsunkul » 29 Mar 2010, 18:42

Normaldir çalışmaması, 4 sene geçmiş aradan (:
..............Resim.................~~Resim

Kullanıcı avatarı
divercans
Mesajlar: 7
Kayıt: 03 Ara 2013, 23:40

Re: Psikiyatri Kitapları

Mesajgönderen divercans » 05 Ara 2013, 13:52

mahsunkul yazdı:Normaldir çalışmaması, 4 sene geçmiş aradan (:


İndiren arkadaşların tekrar paylaşma olasılığı var mıdır?
özgürlük için...

revenger332
Mesajlar: 31
Kayıt: 26 Kas 2013, 00:26

Re: Psikiyatri Kitapları

Mesajgönderen revenger332 » 05 Ara 2013, 23:04

Bunu indiren arkadaşlar şu anda burada olmayabilir. Malum 7 yıllık konu.
unnamedhouse.blogspot.com

Kullanıcı avatarı
Bashful
Mesajlar: 770
Kayıt: 06 Kas 2006, 18:42
Konum: zeytinburnu/İstanbul

Re: Psikiyatri Kitapları

Mesajgönderen Bashful » 06 Ara 2013, 02:24

divercans yazdı:
İndiren arkadaşların tekrar paylaşma olasılığı var mıdır?
Sanmıyorum, bu başlığı açan arkadaşın forumu son ziyaretinin üzerinden 2 yıl geçmiş.

Uzman
Mesajlar: 2
Kayıt: 24 Eki 2017, 17:23

Re: Psikiyatri Kitapları

Mesajgönderen Uzman » 02 Şub 2018, 13:52

Kim korkar Panik ataktan!
http://www.kitapyurdu.com/kitap/kim-kor ... ml&path=91

Sosyal Fobi Kim korkar sosyal fobiden!


“Makaleler” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir