Tedavi İçin Nereye Başvurmalıyız?

Tedavi yöntemleri hakkında merak ettikleriniz..Hastane ya da doktorlar hakkındaki tavsiyeleriniz..
var

Tedavi İçin Nereye Başvurmalıyız?

Mesajgönderen var » 07 Şub 2011, 13:38

Doğru adres psikolog mu, psikiyatrist mi?
Depresyona mı girdiniz, çok sevdiğiniz bir yakınınızı mı kaybettiniz, tikiniz mi veya takıntınız mı var? Yaşamdan zevk mi alamıyorsunuz ya da cinsel sorunlar mı yaşıyorsunuz? Tanı ve tedavi için gitmeniz gereken doğru adres psikiyatrist mi, psikolog mu olmalı?

Doğru adres psikolog mu, psikiyatrist mi?
Türkiye Psikiyatri Derneği, ruhsal sorunlarla ilgili her türlü teşhisin konulması, tedavi planlaması, uygun görülen psikoterapinin uygulanmasının tamamen psikiyatri uzmanlarının sorumluluğu ve yetkisinde olduğunu belirtirken, Türk Psikologlar Derneği bunun, mevcut yasadaki bir boşluktan kaynaklandığını ifade ediyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, yaptığı açıklamada, Türkiye’de "psikolog" ile "psikiyatrist" kavramlarının aynı anlamda kullanıldığını ancak ikisinin eğitimlerinin farklı olduğunu söyledi.

Ruh sağlığı hizmetinin, psikiyatri hekimi, pratisyen hekim/aile hekimi, psikolog/klinik psikolog, psikiyatri hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı ve danışmanları kapsayacak şekilde bir ekip çalışması içerisinde yürütüldüğünü vurgulayan Yeşilbursa, psikiyatri uzmanının, ruhsal rahatsızlıkların tanınması, önlenmesi, tedavi edilmesi ve rehabilitasyonunda çalışan tıp fakültesi mezunu ve 4 yıllık psikiyatri ihtisasını tamamladığını belirtti.

Hastaya uygulanacak tedavinin planlanması ve yürütülen tedavinin değerlendirilmesinin tamamıyla psikiyatri hekiminin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Yeşilbursa, "Ruhsal sorunlarla ilgili her türlü teşhisi koymak, tedaviyi planlamak, ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra, uygun görülen psikoterapiyi uygulamak da tamamen psikiyatri uzmanlarının sorumluluğu ve yetkisi içinde yer alıyor. Başka hiçbir meslek grubunun, bu uygulamaları bağımsız olarak yapma yetkisi bulunmuyor. Yasalar ile bu yetki sadece psikiyatri hekimlerine veriliyor" dedi.

Yeşilbursa’nın verdiği bilgiye göre, ruhsal yakınmalarda sıklıkla başvurulan pratisyen hekimler ise birinci basamak hekimi olarak, ruhsal durum değerlendirmesinin başlangıç aşamalarını yerine getirebiliyor, gerektiğinde antidepresan gibi ilaçları reçete edebiliyor, uygun görürse danışmanlık ve daha ileri tedaviler için psikiyatri hekimine sevk yapabiliyor.

Psikolog/Klinik Psikologlar da Fen-Edebiyat fakültelerinde sosyal bilimlerin bir dalı olan psikoloji bölümünden 4 yıllık eğitimin ardından mezun olanlardan oluşuyor ve "psikolog" olarak tanımlanıyor. Psikologlar, lisans eğitimleri üzerine klinik psikoloji konusunda yüksek lisans yaptıkları takdirde klinik psikolog olabiliyor. "Psikologlar, olağan koşullarda psikiyatri hekimi ile birlikte çalışabiliyor, gerekli psikometrik testleri hastalara uygulayabiliyor ve sonuçta psikiyatri hekiminin tanı koymasına ve tedavi etmesine yardımcı olabiliyor. Psikologların tek başlarına tanı koyma ve tedavi etme yetkisi bulunmuyor. Ancak klinik psikologlar, özel eğitimlerden geçerek belirli terapi yöntemleri konusunda yetkinlik kazandıklarında, psikiyatri hekimi sorumluluğunda, onun önerisi ve yönlendirmesiyle psikoterapi yapabiliyor. Klinik psikologlar da psikologlar gibi tanı koyamıyor ve ilaç tedavisi öneremiyor."

"YAŞAM KOÇU, RUH SAĞLIĞI EKİBİ İÇERİSİNDE YER ALMAMAKTADIR"

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve psikiyatri birimlerinde çalışan psikiyatri hemşireleri, danışmanlık verme, rehabilitasyon çalışmaları, tavsiyelerde bulunma, ruh sağlığının uzun dönemli korunmasında destek verme ve hekimin önerdiği medikal tedavileri uygulama görevlerini yerine getiriyor.

Sosyal hizmet uzmanları da hastalara sosyal yaşamın düzenlenmesi, özlük hakları, barınma, gündelik yaşam, eğitim alanlarında destek oluyor. Kişilere yaşam sorunlarıyla daha iyi başa çıkmalarını sağlamaları için danışmanlık yapan meslek grubundaki kişiler de birinci basamak sağlık kuruluşlarında aile hekimi, psikiyatri birimlerinde psikiyatrist denetiminde çalışıyor. Bunların dışında kalan "Yaşam Koçu" gibi alanlarda çalışanlar, ruh sağlığı ekibi içerisinde yer almıyor.

Depresyon, kaygı bozukluğu, panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, manik depresif bozukluk, bipolar bozukluk, şizofreni, alkol-madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, histeri-konversiyon, hipokondriazis, tikler, yaşlılık psikiyatrisi-demans (bunama), uzun süren yas, dürtü kontrol bozuklukları psikiyatrinin ilgi alanları arasında yer alıyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri ise çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikiyatrik hastalıklar ve ruhsal değerlendirme ve tedaviler ile ilgileniyor, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, altını ıslatma, çocukluk çağı ruhsal sorunları, ergenlik sorunları, ergenlik dönemi ruhsal sorunları, yaygın gelişimsel bozukluklar gibi alanlara bakıyor.

"YASAL BOŞLUKTAN KAYNAKLANMAKTADIR"

Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Gonca Soygüt de psikologların yetki konusu ile ilgili, "Bu, 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tebabet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’dur. Kanunun çıkarıldığı dönemde, psikologluk mesleğinin dünyada tam olarak bilinmiyor olduğu ve aynı dönemde ülkemizde psikolog yetiştiren bir bölüm bulunmadığı dikkatten kaçırılmamalıdır" dedi.

Türkiye’de tıp dışında sağlık meslek gruplarının yasal bir tanımlaması bulunmadığını ifade eden Soygüt, "Psikologların tek başlarına tanı koyma ve tedavi etme yetkisi ile ilgili sınırlılıklar, 1928 tarihli yasaların bağlayıcılığı ile ilgilidir. Yasaların ’tüm yetkiyi psikiyatri hekimlerine
verdiği’ yönündeki görüş, henüz psikoloji mesleğinin yasalarla tanımlanmamış olmasıyla ilgili yasal boşluktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 1920’lerin psikiyatri ve psikolojiye bakış açısını yansıtmaktadır" diye konuştu.

Soygüt, psikoloji biliminin ve mesleğinin gelişmiş olduğu ülkelerdeki yasal düzenlemelerde psikologların, Psikolojik Değerlendirme ve Psikoterapi uygulamalarını yürütme yetkisine sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Meslek Yasamız, AB’ye uyum süreci doğrultusunda, sağlık mesleklerinin içinde yer aldığı bir çerçeve yasa ile tanımlanacaktır. Psikoloji bilimi ve mesleğinin gelişmiş olduğu ülkelerdeki yasal düzenlemelerde psikoloji tamamen bağımsız bir meslek olarak kabul edilir. Psikolojik hizmetler, ekip çalışması anlayışı ile yürütülür.

Klinik psikologlar, kesinlikle ilaç tedavisi yürütmez, asla tıbbi müdahalede bulunmazlar ancak psikoterapi eğitimi almış psikologlar, psikoterapi uygulamalarını yürütebilir. Ayrıca, psikoterapi hizmeti verilen hastalarda ilaç tedavisi gereken bir durum ortaya çıktığında, ilgili vakayı bir psikiyatriste havale ederler veya gereken durumlarda psikiyatristle iş birliği içinde ilacın yanı sıra psikoterapi uygulamaları yürütmek üzere görev alır. Türkiye’de ve dünya genelinde, psikologlar ilaç tedavisi uygulamaz."

Kaynak: Milliyet Gazetesi
Makale Tarihi: 13 Nisan 2010

var

Re: Tedavi İçin Nereye Başvurmalıyım?

Mesajgönderen var » 07 Şub 2011, 13:49

Psikiyatrik desteğe ihtiyacı olanların kaliteli bir hizmet alması önemlidir. Bize başvuranların şikayetlerini dikkate alarak bir rehber hazırladık. Psikiyatrik ve psikolojik destek aldığınız kişilerin doğru ve ehil kişiler olup olmadığını anlamak için aşağıdaki kriterleri gözden geçirebilirsiniz.

  • Görüşmelerde size 40-50 dakika ayrılmalıdır. Size kısa bir süre ayrılması eksik ya da yanlış tedavi görmenize neden olur.
  • Tedavinizin biçimlenmesinde sizin işbirliğinize değer verildiğini, insan yerine konduğunuzu hissetmelisiniz.
  • İlaç tedavisini tek sağaltım yöntemi olarak kullananlardan kaçının, mutlaka psikoterapötik destek almayı da talep edin.
  • Tüm hastalıkları tedavi edebildiğini, sizi (birkaç senasta) %100 iyileştirebileceğini iddia edenlere dikkatle yaklaşın.
  • Hipnozla 3 seansta tedavi edeceğini söyleyenlere kanmayın. Ehil olmayan ellerde hipnoz psikolojik sorunları arttırmakta, sonrasında tedavi çok dah güç olmaktadır.
  • Başvurduğunuz kişinin kim olduğunu ve ehilliğini, o alanın çalışanlarından araştırınız. Tedaviye başlamadan önce terapistinizin eğitimini sorgulayınız.
  • Hastalığınızın tanısını ve tedavisini psikiyatrsitlerle ve klinik psikologlarla konuşabilirsiniz ve ancak onlardan öğrenebilirsiniz. 4 yıllık psikoloji mezunları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları, hipnoz kurslarına giderek terapist olduğunu iddia edenler, tanı koyma ve tedavi etme hakkına sahip değillerdir. Psikiyatristlerin ya da klinik psikologların dışında kalan ruh sağlığı çalışanları zaman, para ve sağlık kaybetmenize neden olacaklardır.
  • Görüşme sırasında bilgisayarda çalışmak, telefonla konuşmak, birkaç hastayı aynı anda muayene etmek, önceden peşin para talep etmek gibi görüşmenin çerçevesini bozacak hareketler yapanlara güvenmeyiniz.
  • Psikiyatrist olmadığı halde size ilaç öneren ya da ilaç tedavinizi kesmenizi isteyen, yüksek miktarlarda tedavi ücretleri talep eden kişileri lütfen bulunduğunuz ilin Tabip Odası'na şikayet ediniz.
Sağlığınızla kumar oynamayınız. Ruh sağlığınıza önem veriniz.

Kaynak: OBursa Psikatri

Kullanıcı avatarı
mahsunkul
Mesajlar: 6009
Kayıt: 22 Nis 2008, 21:04
Konum: _İStAnBuL_
İletişim:

Re: Tedavi İçin Nereye Başvurmalıyım?

Mesajgönderen mahsunkul » 08 Şub 2011, 00:36

güzel olmuş, eline sağlık. Profosyonel yardıma sabitleyeyim..
..............Resim.................~~Resim

derya1906
Mesajlar: 87
Kayıt: 09 Şub 2008, 18:28

Re: Tedavi İçin Nereye Başvurmalıyız?

Mesajgönderen derya1906 » 21 Ara 2011, 00:30

Artık hiçbirinin bi işe yaramadığını düşünüyorum ben bile daha iyi tedavi ediyorum kendimi
ilaçsa ilaç yani bi insanın vucudunu en iyi kendi bilir ve dozajı daha iyi ayarlar yanlış tedavi den dolayı yanlış ilaçlar almaktan iyicene depresyona sokuyolar insanı ben bunu anladım
hiç demiyolar bu kadar ilaç ağar gelir mi diye leblebi gibi yazıyolar vucudum yorgun düştü artık ya yeter yani çalışıyoruz hayatttan bi haber yaşatıyolar zombi gibi aynı artık yetersiz kalıyolar bana kafayı yiyek gibi oluyorum bazen Allah yardımcımız olsun başka hiç kimseden fayda yok....

xact
Mesajlar: 523
Kayıt: 25 Eyl 2015, 12:05

Re: Tedavi İçin Nereye Başvurmalıyız?

Mesajgönderen xact » 03 Kas 2015, 12:46

Psikiyatriyi tavsiye ederim. Psikoloğa, psikiyatristin bilgisi dahilinde ve psikiyatriye destek olarak gitmenizi öneririm eğer maddi imkanınız ve zamanınız varsa.

Szrulynv
Mesajlar: 9
Kayıt: 15 Şub 2016, 17:05

Re: Tedavi İçin Nereye Başvurmalıyız?

Mesajgönderen Szrulynv » 23 Mar 2016, 13:59

Bence alanında uzman iyi bir psikiyatrist

Kullanıcı avatarı
esteban
Mesajlar: 26
Kayıt: 28 Ağu 2016, 12:46

Re: Tedavi İçin Nereye Başvurmalıyız?

Mesajgönderen esteban » 17 Eyl 2016, 12:15

Psikiyatrların yaptığı ilaç yazıp göndermek. Özellikle son gittiğim özel bir hastanenin psikiyatr da öyleydi. İnternetten araştırdım biraz doktoru. Çoğu kişi olumlu şeyler yazmış. Gitmeye karar verdim. Benim çalıştığım kurumla anlaşmalı bir yer olduğundan herhangi bir ücret de ödemeyecektim. Gitmeye karar verdim. İlk seansta 10 dk kadar dinledi beni. Sonra iki tane ilaç yazdı gönderdi. İki hafta sonra tekrar gittim. İlaçlardan birisi çok ağır geldi, anlattım. Hemen keselim onu dedi, yerine başka bir ilaç yazdı. Bu seans da 5 dk sürdü. 3 hafta sonraki, son gidişim oldu.Yine aynı şekilde bir değişiklik olup olmadığını sordu, ben de yok dedim. ilaçlara devam etmemi söyledi. Toplam 5 dk bile sürmedi yani. Benim cebimden 5 kuruş bile çıkmamasına rağmen o doktorun her seansta 5 dk için 300 tl civarında para almasından çok rahatsızlık duydum. O parayı haketmediğini düşündüm. Bir daha da gitmedim. Verdiği ilaçları da bıraktım.
Kısacası benim gittiğim psikiyatrlar ilaç yazıp gönderdiler. Başka birşey yapmadılar. Kullandığım ilaçlar da bir fayda sağlamadı zaten. Yan etkileri de cabası. Ayrıca her doktordan sonra iyileşmeye yönelik umutlarım da azaldı bu yüzden.
Bir de psikologa gitmeyi deneyim diyorum.


“Profesyonel yardım” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir